กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:40:23

บ.บางสังตี ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 160 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก น้ำฝนสะสม 3 วัน 330 มม. นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS