กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ปะหัวทุ่ง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:43:53

บ.แม่ปะหัวทุ่ง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก_นายลอน โลมอย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS