กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

วันที่ 10 ส.ค. 2560 09:05:46

บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายสุนทน สายตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS