กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:00:26

บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก_นายสงวน อุดมนอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS