กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สหกรณ์นิคม ม.1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 21 ส.ค. 2560 13:25:13

บ.สหกรณ์นิคม ม.1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ขณะท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนเวลา ตี 2 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้ดินสไลด์ทับบ้าน 2 หลัง และพื้นที่การเกษตรกว่า 100 ไร่ นายอนุชิต ปัสสาสัย
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS