กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหิน ม.11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 30 ส.ค. 2560 09:28:02

บ.คลองหิน ม.11 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย นายทวี กอบขุนทด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS