กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเลื่อน ม.6 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 31 ส.ค. 2560 10:11:02

บ.ห้วยเลื่อน ม.6 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสุกิจ คำวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS