กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนเนียงใหม่ ม.12 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:50:17

บ.ดอนเนียงใหม่ ม.12 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ_นายสมศักดิ์ พรมขำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS