กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนโพธิ์ ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 23 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 12:09:02

บ.บนโพธิ์ ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 23 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายโสภณ พิศสุวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS