กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำริดเหนือ ม.4 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 38 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:53:19

บ.น้ำริดเหนือ ม.4 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 38 มม._เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS