กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันมะเกิ้ม ม.4 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:34:31

บ.สันมะเกิ้ม ม.4 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม._นายทรงศิลป์ สุริยาศักดิ์IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS