กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คีนอก ม.7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 41 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:46:28

บ.แม่คีนอก ม.7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 41 มม._เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS