FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 13 ก.ย. 2560 09:20:13
temp3_use.php
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีแดดออก นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel