กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ก.ย. 2560 09:44:11

บ.สองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายบุญหนัก ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS