กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ

วันที่ 21 ก.ย. 2560 09:36:02

บ.บางซอย ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ_นายคนึง ไชยธวัช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS