กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก

วันที่ 21 ก.ย. 2560 09:26:31

บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คระบุรี จ.พังงา_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก_นายบุญสม นาเวียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS