กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกเนียม ม.2 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:28:56

บ.ตรอกเนียม ม.2 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นางวรรณเพ็ญ จับสูงเนิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS