กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชายเขา ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านีท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:46:16

บ.ชายเขา ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านีท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมยา พรมมินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS