กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางผักขม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:12:53

บ.ปางผักขม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายถวิล บุญชื่น

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS