กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเเดดจัด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:33:23

บ.หนองโสมง ม.6 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีเเดดจัด ไม่มีฝนตก_นายอดพงษ์ งามเข็มทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS