กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งป่าแขม ม.16 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ และมีฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน ระดับน้ำในแม่น้ำน้ำลาวเพิ่มขึ้นสูงท่วมไร่ข้าวโพดในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560

บ.โป่งป่าแขม ม.16 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ และมีฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน ระดับน้ำในแม่น้ำน้ำลาวเพิ่มขึ้นสูงท่วมไร่ข้าวโพดในบางพื้นที่_นายธีรพล มอโป
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS