กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากท่า ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริามาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 10:52:55

บ.ฟากท่า ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริามาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายกนกพล เทพสุข
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS