กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

วันที่ 24 ต.ค. 2560 09:21:29

บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 4 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายทองเติม ทุรันตะวิริยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS