กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงฆะ ม.7 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. _ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:30:54

บ.ม่วงฆะ ม.7 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. _ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางสาวพัชรินทร์ ภูฆัง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS