กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.เเม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน

วันที่ 25 ต.ค. 2560 09:30:07

บ.อีก้อป่ากล้วย ม.7 ต.เเม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน_นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS