กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เวียงวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:34:49

บ.เวียงวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน_นายธงชัย ส่างสุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS