กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สัน ม.6 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:37:52

บ.สัน ม.6 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีเมฆฝน_นายโยธิน มินทะขันติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS