กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 6 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:04:33

บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 6 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประชุม เรืองเดช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS