กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560

บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายอำ ธนู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS