กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
เวลา 11.18 น.แผ่นดินไหวขนาด 3.0 บริเวณอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เจ้าที่ที่ว่าการอำเภอสันทรายรับรู้ถึงเเรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:28:37

เวลา 11.18 น.แผ่นดินไหวขนาด 3.0 บริเวณอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้เจ้าที่ที่ว่าการอำเภอสันทรายรับรู้ถึงเเรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย_เจ้าหน้าที่อำเภอสันทราย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS