กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาช้าง ม.1 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:02:56

บ.เขาช้าง ม.1 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางกาญจนา รักษา 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS