กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
บริหารจัดการข้อมูลโดยหน่วยงาน >> แร่ >> เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแร่ >> คุณสมบัติทางฟิสิกส์
ความวาว ( Luster ) ความวาวเป็นคุณสมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ แบ่งเป็น  1.วาวคล้ายยางสน ( Resinous luster ) ผิวแร่คล้ายขี้ผึ้ง หรือ เทียนไข ( waxy ) เช่น กำมะถัน โอปอธรรมดา 2. วาวคล้ายน้ำมันฉาบ ( Greasy luster ) เช่น โอปอ บางชนิด 3. วาวคล้ายใยไหม ( Silky luster ) เช่น แร่ใยหิน ยิบซั่ม 4. วาวคล้ายเพชร ( Adamantine luster ) เช่น แคสซิเทอไรต์ วาเนดิไนต์ 5. วาวคล้ายดิน ( dull ) เช่น แร่ดินเบา เคโอลิน แร่ดินขาว ( Kaolin)   วาวโลหะ ( Metallic luster ) ผิวแร่จะมันวาวเหมือนโลหะ มักเป็นแร่ที่มีกำมะถันประกอบอยู่ด้วย เช่น กาลีนา ไพไรต์แร่ที่มีความวาวโลหะถ้านำมาตัดฝนบางทำแผ่นสไลด์  เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่าอับแสง แร่ที่วาวโลหะมักมีสีเข้ม วาวอโลหะ ( Non-metallic luster )  แร่มักจะมีสีอ่อน ผิวแร่จะมีความวาวต่างๆกัน ได้แก่ วาวคล้ายแก้ว (vitreous luster)  เช่น ควอรตซ์ แคลไซ   แนวของรอยแตกตั้งฉากกันซึ่งกันและกัน ทำให้แร่แตกออกเป็นรูปลูกบาศก์ เช่น กาลีนา  แนวของรอยแตกไม่ตั้งฉากกัน แร่จะแตกออกในรูปที่คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เช่น แคลไลต์  วาวคล้ายมุก ( pearly luster ) เช่น ทัลก์ มัสโคไวต์  แนวแตกเรียบ 6 แนว ( Six- direction cleavage ) เช่น สฟาเลอไรต์ ( แร่สังกะสี )    แนวแตกแบบนี้ อาจเห็นได้จากเมือ่แร่ แตกแยกหลุดออกเอง หรือ จะเห็นได้เมื่อเราบิหรือทุบแร่ บางชนิดก็เห็นชัดเจนมาก บางชนิดก็ไม่ชัดเจนจนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การอธิบายเกี่ยวกับแร่ที่มีแนวแตกแบบนี้ เรามักใช้ว่า แนวแตกสมบูรณ์ชัด ( Perfect ) ดี ( Good ) พอใช้ได้ ( Fair )ไม่ชัดเจน ( Poor ) เป็นต้น
กาลีนา
สฟาเลอไรต์
แคลไซต์
ฟลูออไรต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS