กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติ ม.10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศหนาว ท้องฟ้าครึ้ม อุณหภูมิ 16 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:42:38

บ.สันติ ม.10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศหนาว ท้องฟ้าครึ้ม อุณหภูมิ 16 องศา_นายอินแหลง ไทยกรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS