กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในเพลา ม.8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:33:42

บ.ในเพลา ม.8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายประจักษ์ สุทธิรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS