กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะแพน ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง และมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากวันเสาร์

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:28:18

บ.ตะแพน ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เมื่อวานมีฝนตกหนักปานกลาง และมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากวันเสาร์_นายเยี่ยง อินทร์ปาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS