กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:36:56

บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน_นายประดิษฐ์ สืบสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS