กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สารภี ม.5 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้าอากาศเย็น มีหมอกลงหนาแน่น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:02:32

บ.สารภี ม.5 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้าอากาศเย็น มีหมอกลงหนาแน่น_นายเสาร์ สุวรรณะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS