กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังหลวงใน ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 305 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:08:05

บ.วังหลวงใน ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 305 มม. นางจีราภรณ์ ผิวเหมาะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS