กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.เช้านี้ฝนตกปรอยๆ เมื่อวานกลางคืนมีฝนตกจนถึงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:00:52

บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.เช้านี้ฝนตกปรอยๆ เมื่อวานกลางคืนมีฝนตกจนถึงเช้า_นายลินิตร ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS