กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนุ้ย ม.2 ต.ท่านุ้ย อ.ควนกาหลา จ.สตูล_07.00 น วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:10:42

บ.ทุ่งนุ้ย ม.2 ต.ท่านุ้ย อ.ควนกาหลา จ.สตูล_07.00 น วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายนราเหม สมายุ้ย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS