กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:30:24

บ.ป่าไสตก ม.3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายอนันต์ อักษรเนียม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS