กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:40:09

บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง นายวิบูลรัตน์ นุมนวล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS