กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แหลม ม.14 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 14:05:33

บ.แหลม ม.14 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกหนักมาก นายประทีป กรีไกรนุช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS