กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช่องเขาหมอก ม.2 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 15:12:19

บ.ช่องเขาหมอก ม.2 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว_นายไชชนะ ทิพย์รักษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS