กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 08:59:35

บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายสุวรรณ์ นิลคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS