กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:34:08

โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก_ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ผุดผาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS