กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่แอน ม.4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ช่วงกลางวันแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:57:32

บ.แม่แอน ม.4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ช่วงกลางวันแดดออก อากาศร้อน_นางอำไพ โดดล่อง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS