กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาสอยดาว ม.10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 08:30:25

บ.เขาสอยดาว ม.10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายอัมพร แก้วสุริยันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS