กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โล๊ะป่าห้า ม.22 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกลงหนา อากาศหนาวมาก

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 08:30:45

บ.โล๊ะป่าห้า ม.22 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกลงหนา อากาศหนาวมาก

ผู้รายงาน : นางจันทร์หอม เขตจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS