FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เชานี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีอากาศเย็นเล็กน้อย

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 18:32:40
temp3_use.php
บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เชานี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีอากาศเย็นเล็กน้อย_นายธิเบิก เทพศิริ

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel